Oznaka: hemisfera

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera?Prema srpskom pravopisu pravilno je hemisfera.Reč je grčkog porekla (hēmisphaírion).Značenje ove reči jeste polulopta ili polukugla.Primeri u rečenicama:Hemisfera označava polovinu sfere.Planeta se sastoji od severne i južne hemisfere.Čemu služi leva hemisfera mozga?

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera?Pravilno je hemisfera. Ova reč je tipična greška u srpskom jeziku. Mesto i način artikulacije glasova fi vsu isti (bilabijalni frikativi), pa lako dolazi do mešanja u izgovoru ove reči, pa samim tim i u pisanju.  Na primer: Na južnoj hemisferi se nalazi pet kontinenata.