Oznaka: gustiji

gušći ili gustiji

Kako se piše gušći ili gustiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je gušći. Gušći predstavlja komparativ prideva gust. Superlativ prideva gust glasi najgušći. Primeri u rečenicama: Ovaj krem je gušći. Da li ti se dopada kada je gušći šlag? Ne volim kada mi je sok gušći.