Oznaka: gušenje

astmatičar ili asmaticar

Kako se piše astmatičar ili asmaticar? Kako se kaže astmatičar ili asmaticar? Pravilno se piše astmatičar. Astma je hronična bolest – oboljenje. U njenoj osnovi se nalazi vrsta zapaljenskog procesa. Astma se ispoljava kao šištanje u plućima, otežano disanje, gušenje i stvaranje kašlja. Primeri rečenica: Ja sam astmatičar i koristim pumpicu.