Oznaka: glatkiji

glađi ili glatkiji

Kako se piše glađi ili glatkiji?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Glađi predstavlja komparativ prideva gladak. Glatkiji može biti komparativ prideva gladak, ali se retko upotrebljava.Najglađi (najglatkiji) predstavlja superlative prideva gladak.Primeri u rečenicama:Treba mi glađi materijal.Da li je ovo najglatkije što imate?Glađi je od prethodnog.