Oznaka: glađi

glađi ili glatkiji

Kako se piše glađi ili glatkiji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glađi predstavlja komparativ prideva gladak. Glatkiji može biti komparativ prideva gladak, ali se retko upotrebljava. Najglađi (najglatkiji) predstavlja superlative prideva gladak. Primeri u rečenicama: Treba mi glađi materijal. Da li je ovo najglatkije što imate? Glađi je od prethodnog.