Oznaka: gama zraci

gama zraci ili gama-zraci

Kako se piše gama zraci ili gama-zraci?Pravilno se piše gama zraci.Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde je napisana reč za slovnu oznaku nije potrebno pisati crticu i piše se odvojeno. Primeri su: x zraci, alfa zraci, beta zraci…Kod spojeva gde je slovo upotrebljeno kao jednoslovni simbol, piše se sa crticom: γ-zraci, a-mol, C-dur, […]