Oznaka: gama-zraci

gama zraci ili gama-zraci

Kako se piše gama zraci ili gama-zraci? Pravilno se piše gama zraci. Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde je napisana reč za slovnu oznaku nije potrebno pisati crticu i piše se odvojeno. Primeri su: x zraci, alfa zraci, beta zraci… Kod spojeva gde je slovo upotrebljeno kao jednoslovni simbol, piše se sa crticom: […]