Oznaka: forma

gnoseologija

Šta je gnoseologija? Šta znači gnoseologija?Gnoseologija – ovaj termin nastaje od dve grčke reči gnosis i logia što znači nauka. Tako da je gnoseologija nauka o saznanju i njenim izvorima, spada u granu filozofije koja se bavi o formi saznanja i putevima saznanja.