Oznaka: flautistkinja

flautistkinja ili flautiskinja

Kako se piše flautistkinja ili flautiskinja?Pravilno se piše flautistkinja.Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Iva je flautistkinja.Da li si upoznala neku flautistkinju.Vau, nisam znala da idemo da slušamo poznatu flautistkinju!