Oznaka: fakt

fakat ili fakt

Kako se piše fakat ili fakt?Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna.Reč je latinskog porekla (factum).Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.Značenje reči jeste stvaran događaj, ono što stvarno postoji, činjenica.Primeri u rečenicama:Fakat, volela bih da ga vidim.Fakat, stvarno je neodoljiva.Da li bi fakat […]