Oznaka: fakt

fakat ili fakt

Kako se piše fakat ili fakt? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna. Reč je latinskog porekla (factum). Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno. Značenje reči jeste stvaran događaj, ono što stvarno postoji, činjenica. Primeri u rečenicama: Fakat, volela bih da ga vidim. […]