Oznaka: efekt

efekat ili efekt

Kako se piše efekat ili efekt?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.padežjedninamnožinanominativ efek(a)tefektigenitivefektaefekatadativ  efektuefektimaakuzativefek(a)tefektevokativefekteefektiinstrumentalefektomefektimalokativefektuefektimaPrimeri u rečenicama:Kakav efekat ostavlja ovaj tretman?Dopada mi se efekat kojim ovo deluje.Da li ovo ima efekta?