Oznaka: efekt

efekat ili efekt

Kako se piše efekat ili efekt? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika. Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno. padež jednina množina nominativ  efek(a)t efekti genitiv efekta efekata dativ   efektu efektima akuzativ efek(a)t efekte vokativ […]