Oznaka: dostojanstvo

AGALUK

Šta je AGALUK? Šta znači AGALUK?AGALUK, reč turskog porekla, znači agino dostojanstvo, a odnosi se na posed koji pripada agi, aginska zemlja. Nekada se odnosilo i na manju vojno-administrativnu teritoriju u Bosni, pod zapovedništvom age.