Oznaka: bio-ritam

bio ritam ili bio-ritam

Kako se piše bio ritam ili bio-ritam?Piše se bioritam.Prefiks bio-, kao početna sastavnica koja znači životni, piše se spojeno, bez crtice.Odstupanja su reči bio-gas i bio-dizel.Primeri u rečenici:U poslednje vreme malo spavam i to mi je skroz poremetilo bioritam.Na internetu sam pronašla kalkulator koji računa bioritam i izračunaa svoj.Mislim da je proučavanje bioritma veoma komplikovana […]