Oznaka: bilabijalni frikativi

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera?Pravilno je hemisfera. Ova reč je tipična greška u srpskom jeziku. Mesto i način artikulacije glasova fi vsu isti (bilabijalni frikativi), pa lako dolazi do mešanja u izgovoru ove reči, pa samim tim i u pisanju.  Na primer: Na južnoj hemisferi se nalazi pet kontinenata.