Oznaka: bezzvučan

bezvučan ili bezzvučan

Kako se piše bezvučan ili bezzvučan?Piše se bezvučan.Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu zvučan dodat je prefiks – bez. U nastaloj reči (bezzvučan) stvorene su geminate (zz), te je došlo do gubljenja suglasnika, u kom su dva ista glasa svedena na jedan.Primeri u rečenici:U engleskom jeziku postoji pravilo da je svaki jak konsonant […]