Oznaka: bezzvučan

bezvučan ili bezzvučan

Kako se piše bezvučan ili bezzvučan? Piše se bezvučan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu zvučan dodat je prefiks – bez. U nastaloj reči (bezzvučan) stvorene su geminate (zz), te je došlo do gubljenja suglasnika, u kom su dva ista glasa svedena na jedan. Primeri u rečenici: U engleskom jeziku postoji pravilo da […]