Oznaka: azbestni

azbestni ili azbesni

Kako se piše azbestni ili azbesni?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azbestni.Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, aoristni…Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i robusni.Treba naglasiti i […]