Oznaka: avio prevoznik

avio-prevoznik ili avio prevoznik

Kako se piše avio-prevoznik ili avio prevoznik? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše avio-prevoznik. Prefiks avio- se uvek piše sa crticom kada označava avion. Npr. avio-karta, avio-kompanija, avio-modelar, avio-guma… Primeri u rečenicama: Avio-prevoznik je bio korektan. Da li ste putovali ovim avio-prevoznikom? Hitno mi pronađi dobrog avio-prevoznika!