Oznaka: aktualan

aktualan ili aktuelan

Kako se pravilno piše aktualan ili aktuelan? U srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Pridev potiče od latinske reči actualis koja ima značenje ‘sadašnji’. U srpskom jeziku ovaj pridev označavanje nešto što pripada današnjici. Primeri u rečenicama: Ovaj program je aktuelan. Da li je ovaj popust aktualan? Hej, obrati pažnju na aktuelne cene !