Oznaka: ajde ili hajde

ajde ili hajde

Kako se piše ajde ili hajde?Pravilno se piše se i jedno i drugo. Uvek je bolje preferirati oblike sa hocu -hocu hajdemo- ajdemohajde- ajdehajdete-ajdeteOblici sa h se pi[u bez apostrofa. Primeri reči ajde ili hajde u rečenicama:Hajdemo danas do škole. Ajde Jano kolo da igramo.Hajte molim vas.