Oznaka: aber

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber? Prema srpskom pravopisu pravilno je haber. Reč je turskog porekla (haber). Značenje ove reči jeste vest, glas. Primeri u rečenicama: Došao je haber da će početi rat. Čuvao je stražu čekajući haber. Da li je dočekao haber?

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber? Piše se haber.  Glas h se u najvećem delu srpskih narodnih govora ili zamenjuje ili gubi. Ni sam Vuk Stefanović Karadžić nije imao grafemu za glas h sve do 1836. kada je čuo izgovor ovog glasa kod življa u Dubrovniku i u Bosni (u dubrovačkom govoru je h postojalo zbog […]