Oznaka: a ne devojčičin

igračicin ili igračičin

Kako se piše igračicin ili igračičin? Pravilno je igračicin.   U pitanju je odstupanje od alternacije k/c, g, h prema č, ž, š, odnosno palatalizacije. Po pravilu do alternacije dolazi ispred sufiksa –ica, osim ako taj sufiks pred sobom ima glas č, da bi se izbeglo udvajanje sloga či.   Primer: devojčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin, […]