ligatura medica

Šta je ligatura medicini? Šta znači ligatura u medicini?

ligatura ženskog roda koristi se u medicini. ligatura je konac koji se koristi za podvezivanje krvnih sudova u hirurgiji, operacijama.

Reč ligatura ima još jedno značenje u muzici pogledajte značenje reči ligatura u oblasti muzike.

Ligatura ima još jedno značenje u tipografiji pogledajte značenje reči ligatura u toj oblasti tipografije.