Oznaka: pijaniskinja

pijanistkinja ili pijaniskinja

Kako se piše pijanistkinja ili pijaniskinja?  Pravilno se piše pijanistkinja. Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Dopala mu se mlada pijanistkinja duge zlatne kose. Da li je Emilija pijanistkinja? Hej, pa ona je zaista sjajna pijanistkinja! Voleo bih da upoznam pijanistkinju.