Oznaka: naruku

naruku ili na ruku

Kako se piše naruku ili na ruku? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naruku u značenju „u prilog“, „u korist“. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, kada predlog na služi za isticanje imenice ruka kada je u dativu, akuzativu i lokativu jednine. Primeri u rečenicama: Sve mu je išlo naruku. Misliš li da […]