Oznaka: Kostariki

Kostariki ili Kostarici

Kako se piše Kostariki ili Kostarici?Ispravno je samo Kostariki.Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Međutim, kada su u pitanju geografska imena stranog porekla, kao što je ovde slučaj, onda ne dolazi do […]