Oznaka:

Dž ili DŽ

Kako se piše Dž ili DŽ?Prema srpskom pravopisu mogu se pisati oba.Dž se uvek piše kada je neophodno reč napisati početnim velikim slovom: Džordan, Dželetović, Džordž…U slučajevima kada je cela reč napisana velikim slovima onda se upotrebljava DŽ: DŽORDAN, DŽELETOVIĆ, DŽORDŽ…Primeri u rečenicama:Doktor Dželetović je odličan lekar.Da li si ikada čuo da se neko zove […]