Oznaka: besraman

besraman ili bezsraman?

Kako se piše besraman ili bezsraman?Piše se besraman. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev sraman dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezsraman) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog S, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. U dobijenoj reči (bessraman) nalaze se geminate (ss) […]