Oznaka: beležka

beleška ili beležka?

Kako se piše beleška ili beležka?Piše se beleška.Reč je nastala od osnove reči beležiti (belež-) i nastavka -ka. U dobijenom obliku (beležka) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Ž, pod uticajem bezvučnog K, prešlo u svoj bezvučni parnjak Š. Primeri: Tvoja beleška mi je bila veoma korisna.Iz ove beleške […]