Oznaka: službena komunikacija

Sa poštovanjem ili s poštovanjem

Kako se piše sa poštovanjem ili s poštovanjem? Piše se s poštovanjem.S poštovanjem je pravilna forma izraza. Koristimo predlog s bez apostrofa jer je to osnovni oblik, a ne skraćenje od sa. U mnogim ustaljenim izrazima koristimo kraću formu predloga, kao što su s dopuštenjem, s oproštenjem, s ljubavlju, s pravom i slično. Ova forma […]