Oznaka: pevačičin

pevačicin ili pevačičin

Kako se piše pevačicin ili pevačičin?Prema srpskom pravopisu pravilno je pevačicin.Imenica ovog prideva glasi pevačica. Kada se imenice završavaju na nastavak –čica, onda dolazi do odstupanja od palatalizacije (slovo c ispred slova i u slovo č) prilikom tvorbe prisvojnih prideva. Npr. klizačicin, krojačicin, spremačicin, devojčicin, igračicin, plesačicin…Primeri u rečenicama:Pevačicin muž svira gitaru.Da li je ovo […]

igračicin ili igračičin

Kako se piše igračicin ili igračičin?Pravilno je igračicin.  U pitanju je odstupanje od alternacije k/c, g, h prema č, ž, š, odnosno palatalizacije. Po pravilu do alternacije dolazi ispred sufiksa –ica, osim ako taj sufiks pred sobom ima glas č, da bi se izbeglo udvajanje sloga či.  Primer: devojčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin, a ne devojčičin, […]