Oznaka: orginal

orginal ili original

Kako se piše orginal ilii original? Pravilno se piše original. Sinonim je reč izvorno. Koristimo je da opišemo neizmenjeno, izvorno izdanje pojma koji stoji iza ovog prideva, a možemo koristiti i direktno kao imenicu. Reč je stranog porekla, tačnije iz engleskog jezika. Origin – poreklo, izvor; original – izvorno, originalno. Primeri u rečenici: Ove patike […]