Oznaka: oportun

oportun ili oportunistički

Kako se piše oportun ili oportunistički? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Kada se želi reći da je neko prikladan, pravovremen, odgovarajući, koristi se pridev oportun. Oportun je reč latinskog porekla (opportunus). Pridev oportunistički se koristi u značenju prevrtljiv, povlađujući, neborben… Primeri u rečenicama: Žarko nije oportun. Da […]