Oznaka: oportun

oportun ili oportunistički

Kako se piše oportun ili oportunistički?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu.Kada se želi reći da je neko prikladan, pravovremen, odgovarajući, koristi se pridev oportun. Oportun je reč latinskog porekla (opportunus).Pridev oportunistički se koristi u značenju prevrtljiv, povlađujući, neborben…Primeri u rečenicama:Žarko nije oportun.Da li je infekcija oportunistička?Ah, zaista je […]