Oznaka: ogrubiti

ogrubeti ili ogrubiti

Kako se piše ogrubeti ili ogrubiti?Prema srpskom pravopisu oba glagola se pišu, ali u različitim kontekstima.Kada neko postane grub koristi se glagol ogrubeti, dok glagol ogrubiti koristimo u značenju učiniti grubim.Primeri u rečenicama:Tokom godina, ogrubeo je.Ogrubiti ovu stvar predstavlja izazov!Da li je ona ogrubela?