Oznaka: neumestan

neumestan ili neumesan

Kako se piše neumestan ili neumesan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neumestan. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda se “t” ne gubi iz “stn” suglasničke grupe, to se najčešće dešava u muškom rodu jednine, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan. Muški […]