Oznaka: naprotiv

naprotiv ili na protiv

Kako se piše naprotiv ili na protiv?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno, dakle naprotiv. Reč naprotiv je prilog, a takođe i rečca kojom se ukazuje na nešto suprotno. u suprotnom položaju, suprotno od onoga što je već rečeno. Primeri u rečenicama:Da li misliš da si loše obavio posao? Ne, naprotiv! Pohvalili su me. Mislio […]