Oznaka: naodmet

naodmet ili na odmet

Kako se piše naodmet ili na odmet? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naodmet u funkciji priloga u značenju suvišno, za odbacivanje, za bacanje. Primeri u rečenicama: To znanje neće biti naodmet. Da li će biti naodmet ako kupim i ovu haljinu? Tvoja pomoć nije naodmet/bacanje.