Oznaka: na dole

nadole ili na dole

Kako se piše nadole ili na dole? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadole u funkciji priloga. Primeri u rečenicama: Sve je krenulo nadole od tog dana. Da li treba da idemo nadole? Požuri, nadole!