Oznaka: kondenzator

kondenzator ili kondezator

Kako se piše kondenzator ili kondezator?Ispravno je samo kondenzator.Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se neretko pogrešno upotrebljava u govoru.Primeri u rečenicama:Šta su to elektrolitski kondenzatori? Stefan je pričao o punjenju i pražnjenju kondenzatora. Električni kondenzator deo je električnog strujnog kola.