Oznaka: Jovičin

Jovičin ili Jovicin

Kako se piše Jovičin ili Jovicin? Ispravan oblik glasi Jovičin. Naime, kada se imenica završava na –ica, njen prisvojni pridev se završava na –ičin. Ovo ne važi jedino ako imenica već sadrži slog či. Primeri: To je Jovičina nova devojka, video sam ih juče zajedno. Da li je ovo Jovičin novčanik? Našao sam ga na stolu. […]