Oznaka: janičar

janičar ili janjičar

Kako se piše janičar ili janjičar?Iako se oblik janjičar ređe upotrebljava, ispravna su oba ova oblika.Primeri:Profesor je govorio o spahijama i janičarima.Danas smo na času srpskog jezika čitali pesmu Janičar.Ovde treba napomenuti da se za oblik vokativa uporedo koriste i janičaru i janičare!