Oznaka: ili Odiseja

odiseja ili Odiseja

Kako se piše Odiseja ili odiseja? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima. Ukoliko se Odiseja odnosi na junačku epsku pesmu, piše se velikim početnim slovom. Kada se ova reč upotrebljava u figurativnom značenju, piše se malim početnim slovom – odiseja. Tada se koristi u značenju pustolovine ili putovanja […]