Oznaka: iako

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako? Piše se iako u dopusnom značenju (mada, premda), ali u spoju sastavnog veznika i i uslovnog veznika ako, pravilno je odvojeno pisanje.   Primeri:   Iako joj je rekao da neće doći, ipak je došao.   I ako ti kažem da uradiš domaći, da li ćeš?