Oznaka: hulјenje

hulјenje ili hulenje

Kako se piše hulјenje ili hulenje?  Pravilno je hulјenje.  Ova imenica je nastala od glagola huliti na čiju osnovu su dodati sufiksi –jen i –je i došlo je do jotovanja (hul- + -jen- + -je).