Oznaka: gubici

gubici ili gubitci

Kako se piše gubici ili gubitci?Prema srpskom pravopisu pravilno je gubici.Imenica gubitak kada se menja po padežima gubi glas t kada se nalazi ispred glasa c (gubljenje suglasnika radi lakšeg izovora).PadežjedninamnožinaNominativgubitakgubiciGenitivgubitkagubitakaDativgubitkugubicimaAkuzativgubitakgubitkeLokativgubitkugubicimaVokativgubitakgubiciInstrumentalgubitkomgubicimaPrimeri u rečenicama:Događaju se gubici!Moramo voditi računa kako se ovi gubici ne bi ponovili.Da li su to značajni gubici?Gubitaka će uvek biti, ali moramo se […]

izdaci ili izdatci

Kako se piše izdaci ili izdatci?Piše se izdaci. Suglasnici t i d gube se ispred slivenih suglasnika c, č, ć, đ i dž zato što ovi glasovi u svom prvom delu sadrže elemente glasova t i d (gubici, izuzeci, zadaci, napici, zalisci, domoroci) Na primer: To su mnogo veliki izdaci. 

izuzeci ili izuzetci

Kako se piše izuzeci ili izuzetci?Piše se izuzeci. Suglasnici t i d gube se ispred slivenih suglasnika c, č, ć, đ i dž zato što ovi glasovi u svom prvom delu sadrže elemente glasova t i d (gubici, izuzeci, zadaci, napici, zalisci, domoroci) Na primer: Njih dvoje su izuzeci u društvu.