Oznaka: gledaoc

gledalac ili gledaoc

Kako se piše gledalac ili gledaoc?Prema srpskom pravopisu pravilno je gledalac.Glagol ove imenice glasi gledati.Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje. Npr. obožavalac, pratilac.PadežjedninamnožinaNominativgledalacgledaociGenitivgledaocagledaocaDativgledaocugledaocimaAkuzativgledaocagledaoceLokativgledaocugledaocimaVokativgledaočegledaociInstrumentalgledaocemgledaocimaPrimeri u rečenicama:Gledalac je zadovoljan.Da li je on veran gledalac fudbala?Jeste, zaista je veran gledalac fudbala. Generalno prati redovono sport.