Oznaka: gledalac

gledalac ili gledaoc

Kako se piše gledalac ili gledaoc? Prema srpskom pravopisu pravilno je gledalac. Glagol ove imenice glasi gledati. Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje. Npr. obožavalac, pratilac. Padež jednina množina Nominativ gledalac gledaoci Genitiv gledaoca gledaoca Dativ gledaocu gledaocima Akuzativ gledaoca gledaoce Lokativ gledaocu gledaocima […]