Oznaka: Glas h

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber?Piše se haber. Glas hse u najvećem delu srpskih narodnih govora ili zamenjuje ili gubi. Ni sam Vuk StefanovićKaradžić nije imao grafemu za glas h sve do 1836. kada je čuo izgovor ovog glasa kod življa u Dubrovniku i u Bosni (u dubrovačkom govoru je h postojalo zbog stalnih trgovačkih veza sa […]