Oznaka: glagolski rod

sokoćalo

Šta je sokoćalo? Šta znači sokoćalo?Sokoćalo značenjePredstavlja žargonsku reč, kojoa je sinonim za složene uređaje ili konstrukcije za koje stariji nisu imali adekvatano obajašnjenje.Mnogi digitron nazivaju sokoćalom i slične sprave