Oznaka: geometrijski

geometrijski ili geometriski

Kako se piše geometrijski ili geometriski? Prema srpskom pravopisu pravilno je geometrijski. Ukoliko se konstruše pridev čija osnova imenice se završava na  slovo –j, tada dodavanjem nastavka –ski na imeničnu osnovu, glas j se zadržava. Primeri u rečenicama: Šta predstavlja geometrijski niz? Nikada nisam razumela šta je geometrijski niz. Objasniti šta predstavlja geometrijski niz.