Oznaka: frekvencija

frekvencija ili frekfencija

Kako se piše frekvenca ili frekfencija?Prema srpskom pravopisu piše se frekvencija.Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči jeste često ponavljanje, navala, velika posećenost.Primeri u rečenicama:Toj televiziji se oduzima frekvencija.Da li je otvoren konkurs za dodelu nacionalnalne frekvencije?To je zaista jako niska frekvencija.

frekvenca ili frekvencija

Kako se piše frekvenca ili frekvencija?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica frekvencija.Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči jeste često ponavljanje, često činiti, navala, velika posećenost.U elektrotehnici se frekvencija odnosi na naizmeničnu električnu struju, dok npr. u akustici na zvuk.Primeri u rečenicama:Koliko čujni zvuk pokriva frekvencije?Šta predstavlja […]